จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [อ่าน 5 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
การเขียนทะเบียนประวัติ (1) [อ่าน 4 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
การเขียนทะเบียนประวัติ [อ่าน 3 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
คู่มือการเลื่อนระดับ [อ่าน 4 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
คู่มืองานธุรการ [อ่าน 6 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [อ่าน 4 คน] เมื่อ 27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1