จัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สายตรงสำนักงาน
Username :
Password :
 
   
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
     ในสมัยก่อน ตำบลชะแมบ เป็นป่าที่มีช้างอยู่เป็นจำนวนมาก แถวบริเวณนี้มีสระน้ำอยู่ ช้างได้ลงมากินน้ำในลักษณะหมอบ จึงเรียกว่า "ช้างหมอบ" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ช้างแมบ" และกลายเป็น "ชะแมบ" ในปัจจุบัน